Islamnya ‘Ikrimah bin Abi Jahl

January 19, 2010

sumber: http://www.asysyariah.com

Setelah pasukan kecilnya dihancurkan oleh pasukan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu ‘anhu, ketakutan menyelinap di hati ‘Ikrimah. Dia tahu, dia dan ayahnya adalah orang yang paling sengit memusuhi Islam dan muslimin. ‘Ikrimah tahu apa yang diterimanya jika dia tetap di Makkah. Akhirnya, dia melarikan diri hingga sampai di tepi laut.  Ketika sudah berada di atas kapal, mereka diterjang badai. Maka mulailah penumpang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, mentauhidkannya, dan berkata: “Sesungguhnya tempat ini tidak ada yang berguna kecuali Allah Subhanahu wa Ta’ala.”
Kata ‘Ikrimah: “Apa yang harus kuucapkan?” Read the rest of this entry »


Thufail bin ‘Amr Ad-Dausi Radliallaahu ‘Anhu

October 22, 2009

(Sumber: Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam, JILID 1)

Thufail bin Amr berkata bahwa ketika ia tiba di Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masih berada di dalamnya, Thufail bin Amr adalah orang terhormat, penyair dan orang jenius. Orang-orang Quraisy berkata kepada Thufail bin Amr, “Hai Thufail, engkau telah tiba di negeri kami dan orang ini (Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam) yang ada di tengah-tengah kita telah membuat repot. Sungguh, ia telah memecal belah persatuan dan mengacaukan urusan kita. Ucapannya seperti sihir yang memisahkan seseorang dengan ayahnya, memisahkan seseorang dengan saudaranya dan memisahkan seseorang dengan istrinya. Sungguh kita khawatir kalau apa yang telah terjadi pada kami itu akan terjadi padamu dan pada kaummu. Oleh karena itu, engkau jangan bicara dengannya dan jangan mendengar sesuatu pun darinya!”

Thufail bin Amr berkata, “Demi Allah, Read the rest of this entry »


Jarajah, Ketika Hidayah Itu Datang Padamu

May 25, 2009

Jarajah adalah salah seorang panglima besar Romawi yang hadir pada saat perang Yarmuk yang terjadi sekitar tahun 13 H. Peperangan besar antara pasukan Romawi yang berjumlah sekitar 240 ribu pasukan dengan pasukan kaum muslimin yang berjumlah sekitar 30 hingga 40 ribu. Pasukan kaum muslimin saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid.

Read the rest of this entry »